Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Wanneer u gebruik maakt van de website bevestigd u dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en dat u deze zult volgen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten na deze mogelijke wijzigingen gaat u akkoord met deze wijzigingen en bevestigd u dat u deze nieuwe voorwaarden zult volgen.

Algemeen
Behalve wanneer anders aangegeven gaat u middels het gebruik van de website akkoord met het toegezonden krijgen van e-mail voor doeleinden die volgens het bedrijf als relevant worden geacht. De website neemt geen verantwoording voor websites en services van derden die toegankelijk zijn via Bezorg Service Hellevoetsluis waarover Bezorg Service Hellevoetsluis geen controle heeft. Privacy statement Bezorg Service Hellevoetsluis houdt zich strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Europese richtlijnen. Bezorg Service Hellevoetsluis zal nimmer haar klanteninformatie aan derden beschikbaar stellen.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden bij een bestelling op Bezorg Service Hellevoetsluis doorgestuurd naar het restaurant. Het restaurant heeft deze gegevens nodig om de bestelling in goede orde te faciliteren. Bezorg Service Hellevoetsluis verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid.

Intermediair
Bezorg Service Hellevoetsluis is een intermediair tussen consument en restaurant. Bij Bezorg Service Hellevoetsluis geven we uw bestelling door aan het restaurant van uw keuze. Een bestelling via Bezorg Service Hellevoetsluis zal altijd binnen een aantal minuten aangeleverd worden bij het restaurant. U ontvangt binnen enkele minuten een email met een bevestiging. Wanneer u een bevestiging per email ontvangt heeft het restaurant uw bestelling ontvangen. Wanneer u geen bevestigingsemail ontvangt kunt u contact opnemen met het restaurant.
Bezorg Service Hellevoetsluis heeft geen invloed op de bezorging van uw bestelling en is enkel verantwoordelijk voor de aanlevering van de bestelling.

Aanbod
Bezorg Service Hellevoetsluis publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie.
Bezorg Service Hellevoetsluis aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform.
Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken.
Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform. Na ontvangst van de Bestelling, zal Bezorg Service Hellevoetsluis de Bestelling bevestigen op het doorgegeven emailadres van de klant. Indien de klant geen bevestiging ontvangt per mail, dient de klant contact op te nemen met het restaurant. De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.
In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Bezorg Service Hellevoetsluis Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
Bij aflevering van de bestelling kan het restaurant vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht Bezorg Service Hellevoetsluis aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontbinding van de overeenkomst
In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bezorg Service Hellevoetsluis worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de Klant bij het restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is. Het restaurant heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Bezorg Service Hellevoetsluis of het restaurant besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. Bezorg Service Hellevoetsluis heeft het recht om namens het restaurant bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien Bezorg Service Hellevoetsluis een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Bezorg Service Hellevoetsluis dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, Kan Bezorg Service Hellevoetsluis hier aangifte van doen bij de politie.

Betaling
Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, is de Klant verplicht om het restaurant te betalen voor de bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform of door betaling aan het restaurant aan de deur of op de afhaallocatie. Het restaurant heeft Bezorg Service Hellevoetsluis geautoriseerd om namens het restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
De online betalingen vanuit de consument worden geint en verwerkt door paymentprovider Buckaroo BV en Mollie BV.


Cookies
Op Bezorg Service Hellevoetsluis wordt gebruikt gemaakt van cookies. De cookies verhogen de gebruikersvriendelijkheid van de website. Tevens worden cookies gebruikt voor technisch functioneren van de Bezorg Service Hellevoetsluis website.

Aansprakelijkheid
Bezorg Service Hellevoetsluis accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website.
Bezorg Service Hellevoetsluis alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.